สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา


สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในหัวข้อ “พุทธศาสนากับปรัชญา” โดยทางกลุ่มได้นิมนต์พระมหาอดิเดช สติวโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้ ออกอากาศหน้าเพจ : พุทธศาสนศึกษา NRRU ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการในรายวิชาเข้ากับการสัมมนากลุ่มย่อยกลุ่มที่ 4 ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย นายบูรพา ขากลาง (เป้ย) นายศิขรินทร์ พยัคจันทร์ (เบียร์) นายสิทธิพล สิทธิเสือ (กอล์ฟ) และนายอนุวิท บุ่งขี้เหล็ก (เติ้ล) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มคืออาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1
รายละเอียด >>> http://www.buddhiststudies-nrru.net/?p=15565

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *