วันพฤหัสที่ 31 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดประชุมสรุปรายวิชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา 101503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564


วันพฤหัสที่ 31 กุมภาพันธ์ 2565
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
จัดประชุมสรุปรายวิชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายวิชา 101503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
🔴 Online : Facebook LIVE
: Zoom Cloud Meeting
กิจกรรมประกอบด้วย
⏬
การสรุปกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
⏬
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ผ่านระบบ KSP BUNDIT
โดย คุณมัชฌิมา รัตนเพิ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
ขอขอบคุณ🙏🙏🙏
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่ให้ความอนุเคราะห์ ล่ามภาษามือในการสื่อสารฯ มา ณ โอกาสนี้
💎สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครู💎

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *