Category Archive: Uncategorized, กิจกรรม, ข่าวทั่วไปป, บุคลากร, ประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

ร่วมทำบุญ ณ วัดสะแก พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมทำบุญ ณ วัดสะแก พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั […]
📣📣📣 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2565  อาจารย์ ดร. พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ นำสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

📣📣📣 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร. พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ นำสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร. พงษ์เกษม สิ […]
แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม ปี 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม ปี 2565

กกรแต่งแต่งคณะกรรมการชมรมวิถีชนฅนอีสาน สาขาพุทธศาสนศึกษ […]
📣📣คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เผย 20 หัวข้อ  โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า EDU SHARE ครั้งที่ 3 พร้อมลงทะเบียน 1 เมษายนนี้

📣📣คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เผย 20 หัวข้อ โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า EDU SHARE ครั้งที่ 3 พร้อมลงทะเบียน 1 เมษายนนี้

#ติดตามรายละเอียดได้ที่ website https://edu.buu.ac.th/e […]
วันหยุด กับสเก็ตบอร์ดคู่ใจ🛹

วันหยุด กับสเก็ตบอร์ดคู่ใจ🛹

💫ในวันที่แสนน่าเบื่อ เหนื่อยงาน เหนื่อยคน เราก็มาพักเล่ […]