Author Archive: admin

ข่าว NRRU news ปีที่ 31 ฉบับที่ 35 ประจำวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

ข่าว NRRU news ปีที่ 31 ฉบับที่ 35 ประจำวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

ข่าว NRRU news ปีที่ 31 ฉบับที่ 35 ประจำวันจันทร์ที่ 28 […]
ร่วมทำบุญ ณ วัดสะแก พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมทำบุญ ณ วัดสะแก พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 10 (ครั้งสุดท้าย)

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 10 (ครั้งสุดท้าย)

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม […]
📌การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565

📌การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ค […]
แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม ปี 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม ปี 2565

กกรแต่งแต่งคณะกรรมการชมรมวิถีชนฅนอีสาน สาขาพุทธศาสนศึกษ […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสต […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระ […]