มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันเพื่อเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการคูปองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการจัดการ


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตามโครงการคูปองหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 และได้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตรหรือสาขาวิชาตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
.
ในการนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ เพิ่มข้อมูลประวัติส่วนตัว และยืนยันสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th ระหว่างวันที่ 17-22 มกราคม พ.ศ. 2565
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
3. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
5. รายงานตัวเป็นนักศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *